СПЕЦІАЛЬНА ОБРОБКА

Аналіз ефективності технологічних процесів і засобів використовуваних для спеціальної обробки. Розробка нових і модернізація існуючих технологічних процесів і засобів спецобробки, що ведуть до підвищення її ефективності, скорочення витрат часу на її проведення, поліпшення екологічної обстановки, підвищення безпеки персоналу. Розробка і виробництво нових засобів спецобробки. Впровадження нових комплексних систем спецобробки в промислову експлуатацію.

Наша продукція в сфері спеціальної обробки

«Вертикаль»
Дезінфікуючий, дегазуючий засіб

Підвищення ефективності проведення спеціальної обробки, в поєднанні із засобом «Рубіж»

«Бастіон»

Дезінфікуючий, дегазуючий, дезактивуючий засіб

Комплексна санітарна обробка особового складу військовослужбовців, очищення поверхні шкіри і волосяного покриву людини.

«Щит»

Дегазуючий, дезактивуючий засіб

Дезактивація озброєння і військової техніки, устаткування, приміщень, обмундирування, спецодягу, спорядження, засобів індивідуального захисту.

«Роса»

Дезінфікуючий, дегазуючий, дезактивуючий засіб

Дезінфекція, дегазація, дезактивація відкритих ділянок шкіри особового складу, індивідуальних засобів захисту, зброї.

«Рубіж»

Дезінфікуючий, дегазуючий засіб 

Комплексна дегазація та дезінфекція об'єктів озброєння і військової техніки, зброї, обладнання фортифікаційних споруд.

НВО «Енергохім» понад 20 років займається розробкою і впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих технологій в промисловості. В даний час в компанії працюють 5 кандидатів наук. Наші розробки захищені понад 100 патентами різних країн. Технології, розроблені НВО «Енергохім», використовуються підрозділами РХБЗ різних країн, найбільшими промисловими підприємствами ядерно-енергетичного комплексу, металургії.